SKBS - Skaraborgs Byggstyrning


Vi ger dig erfarenhet, engagemang och förtroende genom hela byggprocessen.

Våra tjänster

Vi är byggkonsulterna som hjälper dig genom hela byggprocessen

Bygg- och projektledning

Vi projektleder alla typer av projekt inom bygg vid renovering och ny-, om- och tillbyggnation.

Upphandling

Ett välskrivet förfrågningsunderlag, anbudsinfordran och kontraktshandlingar lägger grunden för ett framgångsrikt projekt.

Kalkyler

Kostnadsbedömning, produktionskalkyl, byggherrekalkyl. SKBS hjälper både beställare och entreprenörer med kalkyler. 

Utrednings- & servicearbeten 

SKBS termograferar, mäter fukt och luftflöden för att fastställa fastigheters skick. Vi hjälper er med justering av värmestsyem & kontroll av ventilation.

Kontrollansvarig enligt PBL

Ska du riva, bygga eller utföra markarbeten? Då kan du behöva en kontrollansvarig KA för ditt projekt.

Underhållsplan

Underhållsplan är en viktig grund för en framtida ekonomiskt och tekniskt välmående fastighet. Vi hjälper er att ta fram kompletta underhållsplaner.

Lekplatsbesiktning

Funktionskontroll eller årlig säkerhetsbesiktning av lekplatsutrustning. SKBS utför lekplatsbesiktningar enligt SS-EN 1176.

Besiktning

Vi utför besiktningar i alla skeden i byggprocessen, bl.a. certifierade entreprenadbesiktningar och fastighetsbesiktningar.

Bygglov & ritningar

När ni behöver hjälp med bygglov hjälper vi er från första idé till färdiga ritningar och ansökan. 

Byggteknisk rådgivning

SKBS finns tillgänglig för er som önskar teknisk support kring byggrelaterade frågor rörande er fastighet.

Byggprocessen


Från idé till upphandling, vidare till bygg och senare förvaltning. Vi hjälper dig genom hela processen.

Kontakta oss gärna


Behöver du hjälp med bygg- och projektledning, certifierade besiktningar, kontrollansvarig eller underhållsplanering? Välkommen att kontakta oss!

Vi är byggkonsulterna som hjälper dig genom hela byggprocessen


SKBS ger dig tillgång till en lång och omfattande erfarenhet i byggbranschen. Med vår värdegrund erfarenhet, engagemang och förtroende garanterar vi noggrannhet och ett genuint personligt engagemang.


Vi är ett lokalt företag i Skaraborg som utför uppdrag i bland annat Skövde, Lidköping och Mariestad med omnejd. Vi har lång erfarenhet i att upphandla, leda och slutföra flera olika typer av byggprojekt.


Vi tror på den lokala anknytningen och levererar kvalitetsarbete till konkurrenskraftiga priser!

unsplash