SKBS

SKARABORGS BYGGSTYRNING

ERFARENHET, ENGAGEMANG OCH FÖRTROENDE

- GENOM HELA BYGGROCESSEN

OM OSS

Våra värden


Med vår värdegrund erfarenhet, engagemang och förtroende garanterar vi ett stort personligt engagemang och noggrannhet med ambition att även engagera och inspirera beställare och entreprenörer till att utvecklas i sin profession.

 

Vi tror på den lokala anknytningen och lägger stor värdering i det personlig mötet och förtroendet mellan oss och er som beställare.

Vår historia


Efter nästan tio år som byggprojektledare har vi erfarenhet från att upphandla, leda och slutföra flera olika typer av byggprojekt.


Allt ifrån omfattande markentreprenader, stamrenoveringar, fönsterbyten, takbyten, balkongrenoveringar och uppförande av komplementbyggnader till målningsentreprenader, besiktningar, statusbedömningar och hissrenoveringar. 

TJÄNSTER

Ryggraden i Skaraborgs Byggstyrning utgörs av upphandling av byggprojekt, byggledning, teknisk rådgivning och prioritering av underhållsfrågor.


Att upphandla byggprojekt ställer höga krav på er som beställare. För projekten behöver ställda myndighets- och avtalskrav uppfyllas. Syftet med att göra en upphandling är att se till att göra en så bra affär som möjligt och dessutom ha ordning och reda i projektet gällande kvalité på utförande, arbetsmiljö, rådande avtalsmodeller, garantier och besiktningar. 


Skaraborgs Byggstyrning är behjälpliga med alla skeden i byggprocessen och utför även certifierade KA-uppdrag och besiktningar. 

Upphandlingar av byggprojekt


Projekt- och byggledning


Besiktningar


KA-uppdrag


Underhållsfrågor


Teknisk rådgivning


Statusbedömning och fastighetsbesiktningar

KONTAKT

Vid frågor och funderingar är ni välkomna att kontakta oss.

ANDREAS PAULSSON

KA-uppdrag och besiktningsmannauppdrag

Telefon: 0702-73 89 07

E-post: andreas@skbs.se

MALIN NORMAN

Projektledning och underhållsfrågor

Telefon: 0722-21 64 42

E-post: malin@skbs.se