Underhållsplan

Underhållsplan är en viktig grund för en framtida ekonomiskt och tekniskt välmående fastighet. Vi hjälper er att ta fram kompletta underhållsplaner.


En underhållsplan från Skaraborgs Byggstyrning är tydlig och enkel att förstå. Den speglar verkliga underhållskostnader som går att härleda, Underhållsplanen är projektbaserad och innehåller samtliga omkostnader för underhåll av er fastighet.


Att arbeta med underhållsplanen ska inte vara betungande. Med vår stora erfarenhet av fastighetsunderhåll och vårt personliga engagemang kan ni känna er trygga i arbetet med er underhållsplan. I vårt avtal med underhållsplaner ingår även en fastighetsbesiktning vartannat år. Då kommer vi ut på plats, går igenom era fastigheter och sammanställer en rapport. Rapporten innehåller bland annat rekommenderade underhållsåtgärder och prioriteringar.


I våra avtal gällande underhållsplaner ingår följande:

  • Upprättande av komplett underhållsplan som redogör ekonomiska nyckeltal
  • Årlig uppdatering av underhållsplan inkl. rapport som tydligt visar kommande års planerade underhåll.
  • Vartannat år genomförs ett platsbesök och en fastighetsbesiktning som resulterar i en besiktningsrapport.
  • Support i byggtekniska frågor.

Att arbeta förebyggande med en fastighetens underhåll är alltid mer kostnadseffektivt än att invänta att ett problem uppstår!