Bygg- och projektledning

Vi projektleder alla typer av projekt inom bygg vid renovering och ny-, om- och tillbyggnation.

  

I byggprojekt kan det vara många aktörer, företag och myndigheter som är inblandade och ska samordnas. Projektledarens roll är att vara spindeln i nätet och se till att alla delar i byggprojektet utförs på rätt sätt, i rätt tid och att gällande lagstiftning och föreskrifter följs.


Som byggprojektledare har vi rutin på att upphandla, leda och slutföra flera olika typer av byggprojekt. Vi arbetar med projektledning inom hela byggprocessen vid ombyggnation, tillbyggnation samt renoveringar av olika typer av fastigheter. Vi åtar oss projektledning för såväl stora som mindre projekt.


I projekten håller vi en god dialog med samtliga parter och tar ansvar för att genomföra projekten på ett planerat och strukturerat sätt för att uppnå satta ekonomiska mål och kvalitéer.


Vi tar hand om allt

Vi tar hand om upphandlingar, skriver avtal med involverade aktörer och ansvarar för att det är ordning och reda på alla projektdokument. Vi hjälper dig med hela projektet eller specifika delar. Med oss vid rodret kommer du att få en bekväm resa i ditt byggprojekt!


Vi är lyhörda för era önskemål och anpassar våra tjänster efter era behov.

Att ta hjälp med upphandling och byggprojektledning kan spara både tid och pengar i ditt projekt.