Utredningsarbeten & servicearbeten

SKBS genomför utredningsarbeten och servicearbeten för att säkerställa fastigheters underhåll.


För att säkerställa en fastighets underhållsbehov kan vi utföra konditionsbedömning. Med vår termograferingskamera uppmärksammas läckage runt fönster och dörrar men även i byggdelsskarvar och anslutningar eller genomföringar. Vid misstänkt fuktskada i våtutrymme använder vi fuktmätare som ger utslag om underlaget är fuktpåverkat. 


Står ni inför en OVK (obigatorsik ventilationskontroll) eller ska ni trimma in ert värmesystem? Vi hjälper er med underhåll och service av era installationssystem.


Vi hjälper er med utredningsarbeten:

  • Termografering
  • Fuktmätning
  • Luftflödesmätning


Vi hjälper er med servicearbeten:

  • Kontroll av ventialtion inför OVK
  • Rengöring av ventialtionskanaler och don
  • Justering av värmesystem
  • Rensning av avlopp


Vi  är måna om att ni ska få rätt underhåll utfört på er fastighet och i rätt tid!