Lekplatsbesiktning

SKBS genomför besiktning av era lekredskap!


Det är fastighetsägaren som ansvarar för att lekplatsen underhålls så att risken för olycksfall begränsas. Syftet med att göra en lekplatsbesiktning är inte att minska lekredskapens bidrag till barnens utveckling eller lek utan att säkerställa redskapens förmåga att stimulera och uppmuntra till utveckling. 


SKBS besiktigar emot SS-EN 1176 samt natinella lagar (produktsäkerhetslagen, plan- och bygglagen samt ordningslagen) och lokala föreskrifter. Kraven på lekplatser gäller både när de anläggs, när de ändras och under deras brukstid.


Vi utför:

  • Funktionskontroll av lekplatsutrustning
  • Årlig säkerhetsbesiktning 


En säker lekplats är inte en tråkig lekplats!