Om oss

Vi är byggkonsulterna som hjälper dig genom

HELA BYGGPROCESSEN

Behöver du hjälp med bygg- och projektledning, certifierade besiktningar, kontrollansvarig eller underhållsplanering?


SKBS ger er tillgång till lång och omfattande erfarenhet i byggbranschen. Med vår värdegrund erfarenhet, engagemang och förtroende garanterar vi noggrannhet och ett genuint personligt engagemang.


Vi är ett lokalt företag i  Skaraborg som utför uppdrag i bland annat Skövde, Lidköping och Mariestad med omnejd. Vi tror på den lokala anknytningen och levererar kvalitetsarbete till konkurrenskraftiga priser!

Ryggraden i Skaraborgs Byggstyrning utgörs av upphandling av byggprojekt, byggledning, besiktningar, teknisk rådgivning och prioritering av underhållsfrågor.


Vi har lång erfarenhet i att upphandla, leda och slutföra flera olika typer av byggprojekt. Allt ifrån omfattande markentreprenader, stamrenoveringar, fönsterbyten, takbyten, balkongrenoveringar och uppförande av komplementbyggnader till målningsentreprenader, besiktningar, statusbedömningar och hissrenoveringar.

Skaraborgs Byggstyrning är behjälpliga med alla skeden i byggprocessen och utför även certifierade KA-uppdrag och besiktningar.

VI SKÖTER ALLT

Att upphandla byggprojekt ställer höga krav på er som beställare. För projekten behöver ställda myndighets- och avtalskrav uppfyllas. Syftet med att göra en upphandling är att se till att göra en så bra affär som möjligt och dessutom ha ordning och reda i projektet gällande kvalité på utförande, arbetsmiljö, rådande avtalsmodeller, garantier och besiktningar.


Kontakten med myndigheter, projektörer, entreprenörer och besiktningsmän - vi sköter allt och bereder beslutsfattande underlag för er att ta ställning till.


Vi jobbar kontinuerligt med kvalitetssäkring och säkerställande av projektens kravställning för att uppnå ställda myndighetskrav och normer.


Vi lägger stor värdering i det personliga mötet och förtroendet mellan er som beställare och oss gör att ni kommer få en bekväm resa genom hela projektet.

CERTIFIERINGAR

Certifikat:  Andreas Paulsson, certifierad entreprenadbesiktningsman      (RISE), nr. C002475


Certifikat: Andreas Paulsson, Kontrollansvarig enligt PBL                      (RISE), nr. C001261