Besiktning

SKBS utför besiktningar i alla skeden i byggprocessen

  

Med många års erfarenhet av fastighets- och byggteknik, myndighetskrav och fastighetsjuridik för alla typer av fastigheter, byggnationer och ägandeformer erbjuder vi oberoende entreprenadbesiktning. Den personen du anlitar för besiktning behöver ha teknisk grundkunskap, erfarenhet av praktiskt arbete, besiktningsverksamhet och kunskap avseende Allmänna bestämmelse AB 04, ABT 06 och ABS 18 samt gällande lagstiftningar.


Andreas Paulsson hos SKBS Skaraborgs Byggstyrning är certifierad besiktningsman av RISE Reasearch Institutes of Sweden AB med certifikatnr. C002475.


Varför göra besiktning?
En besiktningsman kontrollerar att kraven som är ställda enligt avtal mellan entreprenör och beställare är uppfyllda, Detta kan ske i olika skeden under projektet som t ex före,  under och efter en byggnation.

 

Vi utför följande typer av besiktningar:

  • Entreprenadbesiktningar
  • Fastighetsbesiktningar
  • Statusbesiktningar

Andreas Paulsson hos SKBS Skaraborgs Byggstyrning är certifierad besiktningsman