Upphandling

Ett välskrivet förfrågningsunderlag, anbudsinfordran och kontraktshandlingar lägger grunden för ett framgångsrikt projekt.


Dags att handla upp ett byggprojekt? Upphandling av byggentreprenader och anläggningar är ofta komplicerade och ställer höga krav på beställaren. Med SKBS Skaraborgs Byggstyrnings hjälp ser vi till att ni uppfyller ställda myndighetskrav, säkerställer er kravspecifikation i ett förfrågningsunderlag och analyserar och jämför inkomna anbud.

 

Minst lika viktigt som att hitta rätt entreprenör för ditt projekt är det att upprätta bra och tydliga kontraktshandlingar. Vi tar fram kontraktshandlingar som följer standardavtalen AB 04/ABT 06 och som täcker de önskemål och omständigheter som är överenskomna.


Lika viktigt som att säkerställa vad som ska göras i kontraktshandlingarna är att även se till att reglera frågor gällande försäkringar, ÄTA-arbeten, ansvar för fel och skador, besiktningar, garantiåtagande mm. Kontraktshandlingarnas syfte är utöver att avtala om själva entreprenaden även att förebygga framtida diskussioner och problem.  

Ett bra upphandlat projekt stimulerar konkurrensen vilket ofta gynnar beställaren ekonomiskt!