Tjänster


Behöver du hjälp med bygg- och projektledning, certifierade besiktningar, kontrollansvarig eller underhållsplanering? Vi är byggkonsulterna som hjälper dig genom hela byggprocessen!

Bygg- och projektledning

Vi projektleder alla typer av projekt inom bygg vid renovering och ny-, om- och tillbyggnation.

Upphandling

Ett välskrivet förfrågningsunderlag, anbudsinfordran och kontraktshandlingar lägger grunden för ett framgångsrikt projekt.

Kalkyler

Kostnadsbedömning, produktionskalkyl, byggherrekalkyl. SKBS hjälper både beställare och entreprenörer med kalkyler. 

Utrednings- & servicearbeten 

SKBS termograferar, mäter fukt och luftflöden för att fastställa fastigheters skick. Vi hjälper er med justering av värmestsyem & kontroll av ventilation.

Kontrollansvarig enligt PBL

Ska du riva, bygga eller utföra markarbeten? Då kan du behöva en kontrollansvarig KA för ditt projekt.

Underhållsplan

En underhållsplan är viktigt grund för en framtida ekonomisk och teknisk välmående fastighet. Vi hjälper er att ta fram kompletta underhållsplaner.

Lekplatsbesiktning

Funktionskontroll eller årlig säkerhetsbesiktning av lekplatsutrustning. SKBS utför lekplatsbesiktningar enligt SS-EN 1176.

Besiktning

Vi utför besiktningar i alla skeden i byggprocessen, bl.a. certifierade entreprenadbesiktningar och fastighetsbesiktningar.

Bygglov & ritningar

SKBS finns tillgänglig för er som önskar teknisk support kring byggrelaterade frågor rörande er fastighet.

Byggteknisk rådgivning

SKBS finns tillgänglig för er som önskar teknisk support kring byggrelaterade frågor rörande er fastighet.

SKBS guidar dig genom hela byggprocessen

Idéskede

Du har ett behov

Upphandlingsskede

Behovet förtydligas och
blir ett projekt

Byggskede

Projektet genomförs

Förvaltningsskede

Projektet förvaltas och följs upp

unsplash