Kalkyler

SKBS upprättar kalkyler i byggprocessens samtliga skeden!


Behöver du en kostnadsbedömning inför utbyggnad av din fastighet? Står din bostadsrättsförening inför omfattande renovering och önskar veta vad det kommer att kosta? Behöver ditt företag hjälp med att räkna på projekt?


Skaraborgs Byggstyrning upprättar kalkyler för beställare och entreprenörer i alla skeden. Allt ifrån kostnadsbedömning vid förprojektering till produktionskalkyler och underhållskalkyler. Våra kalkyler upprättas i Wikells Sektionsdata och vi erfarenhetsåterför kostnader från tidigare upphandlingar. 


Vi tar fram följande kalkyler:

  • Kostnadsbedömningar 
  • Produktionskalkyler
  • Byggherrekalkyler


Att göra en kalkyl i tidigt skede ger goda förutsättningar att fatta beslut om projektetets omfattning och genomförande.