Byggprocessen


SKBS hjälper dig genom hela byggprocessen

Idéskede

Du har ett behov

Upphandlingsskede

Behovet förtydligas och
blir ett projekt

Byggskede

Projektet genomförs

Förvaltningsskede

Projektet förvaltas och följs upp

Idéskede

Du har ett behov av att låta uppföra en ny byggnad eller låta utföra ett planerat arbete eller underhåll på din fastighet.

SKBS Projektledning hjälper dig med:

 • Utredningar och statusbedömningar
 • Kontakt med externa konsulter (miljöinventering, geotekniska undersökningar m.m.)
 • Kostnadskalkyl (Byggherrekalkyl)
 • Kontakt med myndigheter (bygglov m.m.)

TIPS

Att tidigt reda ut material- och funktionskrav och tydliggöra dessa i samlade dokument sparar ofta tid och pengar senare i projektet.

Upphandlingsskede

Behovet specificeras, dokumenteras och sammanställs i form av förfrågningsunderlag, ritningar mm. En upphandling görs för att konkurrensutsätta priserna och på så sätt få rätt sak för rätt peng.

SKBS Projektledning hjälper dig med:

 • Kontakt med externa konsulter (arkitekt, konstruktör, brandsakkunnig m.m.)
 • Projekteringsmöten inkl. protokoll
 • Myndighetskontakter
 • Framtagning av förfrågningsunderlag
 • Anbudsinfordran, anbudskomplettering och anbudsnollsammanställning
 • Upphandlingsmöte och kontraktsskrivning

Byggskede

Projektet genomförs och byggnation ska bedrivas

SKBS Projektledning hjälper dig med:

 • Startmöte inkl. protokoll
 • Byggmöte inkl. protokoll
 • Byggledning och kontroller
 • Myndighetsmöten


SKBS Besiktning hjälper dig med:

 • Förbesiktningar
 • Slutbesiktningar

 

SKBS Kontrollansvarig hjälper dig med:

 • Förslag till kontrollplan och uppföljning
 • Medverkar vid tekniskt samråd
 • Medverkar vid besiktningar och myndighetskontroller
 • Utlåtande inför slutbesked

TIPS

Att ha ordning och reda i projektets handlingar underlättar framtida förvaltning.

TIPS

Att avsluta ett projekt med en slutbesiktning är inte bara entreprenadjuridiskt viktigt utan blir också ett formellt avslut för projektet.

Förvaltningsskede

Projektet förvaltas och följs upp.

SKBS Projektledning hjälper dig med:

 • Sammanställning av projektdokument
 • Ekonomisk sammanställning av projektet


SKBS Besiktning hjälper dig med:

 • Garantibesiktningar
 • Statusbesiktningar

 

SKBS Underhållsplan hjälper dig med:

 • Upprättande av underhållsplan