Kontrollansvarig enligt PBL

Ska du riva, bygga eller utföra markarbeten? Då kan du behöva en kontrollansvarig KA för ditt projekt.

  

Vid bygglovsärenden för om-, till- eller nybyggnation kan det krävas att du anlitar en kontrollansvarig som ser till att myndigheternas krav på tillsyn och kontroll av din byggnation uppfylls.


Den kontrollansvarige du anlitar måste vara certifierad. Kravet finns i EU:s tjänstedirektiv och innebär att endast personer som är certifierade får göra det en kontrollansvarig ska göra.


Som kontrollansvarig ser vi till att ditt projekt uppfyller kraven i bygglagstiftningen. Vi hjälper dig bland annat med att ta fram förslag till kontrollplan, ser till att kontrollplanen följs och att nödvändiga kontroller utförs. Vi medverkar vid tekniskt samråd och slutsamråd.


För att bli certifierad krävs kunskap och erfarenhet för uppgiften. Andreas Paulsson hos SKBS Skaraborgs Byggstyrning är certifierad kontrollansvarig enligt PBL (KA), nivå K av RISE Reasearch Institutes of Sweden AB med certifikatnr. C001261.

Den kontrollansvariga behöver årligen redogöra och rapportera in till RISE för att få ha kvar sin certifiering.