Bygglov & ritningar

Är det dags att söka bygglov för en om- eller tillbyggnad? SKBS tar er vidare från idé till inskickad bygglovsansökan. 


Bygglov behövs för att säkerställa att en om-, ny-, eller tillbyggnad följer ställda regler och myndighetskrav. Det finns också tekniska krav som en byggnad måste uppfylla för att få godkänt. Kraven kan till exempel handla om att byggnaden ska vara stabil, inte skada din hälsa samt vara brandsäker.


Vi hjälper er med:

  • Bygglovsritningar (planritningar, sektionsritningar, fasadritningar och situationsplan) för om- eller tillbyggnader
  • Tekniska beskrivningar
  • Kontrollplan enligt Plan- och Bygglagen samt enklare kontrollplaner
  • Bistå som kontrollansvarig (KA)


Vi hjälper er genom hela  bygglovsprocessen - från idé till inskickad bygglovsansökan!